Правила участі в Програмі лояльності eXtra

 01 серпня 2021

1. Терміни та визначення


1.1.       У цих Правилах терміни, які написані з великої літери, мають такі визначення:
1.1.1.    Програма лояльності eXtra  - маркетинговий захід, метою якого є формування та підвищення лояльності споживачів до дилерів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та до ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», який проводиться за ініціативи ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та полягає у використанні Системи eXtra (надалі - Програма).
1.1.2.    Система eXtra - накопичувальна бонусна інформаційно - облікова система, яка адмініструється ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», у межах якої Учасник набирає Бонуси на свій Бонусний рахунок після кожної покупки у Дилера автозапчастин торговельної марки «Bosch» та за рахунок накопичених Бонусів у порядку та за умовами, встановленими цими Правилами, шляхом обміну таких Бонусів через інформаційний ресурс on-line, отримують право придбати Акційний товар, який вказано у Каталозі або позначені в інших джерелах інформації, за спеціальною Акційною ціною. Порядок та умови отримання Акційних товарів Учасником визначаються даними Правилами
1.1.3.    Замовник Програми лояльності eXtra  - ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»,  юр. адреса: 02152, м. Київ, пр-т П. Тичини, 1В, оф. А701, 7-й поверх, код  ЄДРПОУ 14347262 (далі ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»).
1.1.4.    Організатор Програми лояльності eXtra  - ТОВ "РОІ Плюс", юр. адреса: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 9, код  ЄДРПОУ 43738350 (далі Організатор).   ТОВ "РОІ Плюс"- вповноважена компанія, яка в межах Програми лояльності організовує маркетингові заходи з підвищення лояльності споживачів до дилерів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та до ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», шляхом придбання акційних товарів, продажу акційних товарів Учасникам Програми за акційною ціною, доставки та вручення Акційних товарів Учасникам Програми та інформаційної підтримки Учасників.
1.1.5.    Служба підтримки клієнтів (надалі СПК) – сервіс організований ТОВ «РОІ Плюс» та призначений для оперативного надання допомоги Учасникам.
1.1.6.    Акційна ціна - вартість Акційного товару зі знижкою, встановлена з метою проведення Програми лояльності eXtra та складає 1,20 грн., включно з ПДВ.
1.1.7.    Акційний товар - продукція, роботи, послуги, які Учасники купують за Акційною ціною в обмін на накопичені Бонуси.
1.1.8.    Бонус - умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та яка списується з Бонусного рахунку Учасника у відповідності з Правилами та, що дає Учасникові право на купівлю Акційного товару за Акційною ціною. Бонуси використовуються лише з обліковою метою та в жодному разі не є та не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінними паперами
1.1.9.    Бонусний рахунок - рахунок Учасника на який у відповідності з правилами зараховуються та з якого списуються Бонуси.
1.1.10.     on-line - Сайт http://www.extra-program.com.ua/, на якому розміщені умови участі у Програмі лояльності eXtra  та через який відбувається реєстрація, накопичення Бонусів, та замовлення Акційних товарів за умовами Системи eXtra.
1.1.11.    Дилер - оптова компанія, що підписала угоду поставки з ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» чи договір надання маркетингових послуг eXtra та, що продає автозапчастини торговельної марки «Bosch» і є оператором Системи eXtra.
1.1.12.    Каталог - перелік Акційних Товарів з їхнім описом, призначених для обміну за Акційною ціною (1,20 грн, включно з ПДВ) Учасниками з використанням Бонусів, що знаходиться у вільному доступі на сайті http://www.extra-program.com.ua/.
1.1.13.    Правила - даний документ, який визначає умови і порядок участі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Програмі лояльності eXtra , розміщений на Сайті.
1.1.14.    Процедура Ануляції Бонусів (Анулювання Бонусів) - процедура Списання Бонусів, раніше зарахованих на Бонусний рахунок Учасника без права на придбання Учасником відповідного Акційного товару.
1.1.15.    Процедура Відновлення Бонусів - процедура, яка проводиться у випадку повернення Учасником Акційного товару, придбаного з використанням Бонусів, або за відсутності можливості доставити аналоги Акційного товару, та пов'язана з Нарахуванням Бонусів, списаних у зв'язку з придбанням Акційного товару, який був повернений у порядку, вказаному у Правилах.
1.1.16.    Процедура Нарахування Бонусів - процедура, у результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.
1.1.17.    Процедура Списання Бонусів - процедура, у результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.
1.1.18.    Сайт - сайт у мережі Інтернет http://www.extra-program.com.ua/, на якому розміщена інформація щодо Програми лояльності eXtra , яка містить текст Правил, що є актуальною та дійсною редакцією Правил.
1.1.19.    Учасник eXtra — юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України і, яка здійснює свою діяльність із роздрібного продажу автозапчастин торговельної марки «Bosch» у вигляді роздрібного магазину або станції технічного обслуговування і є клієнтом дилера, і зареєстрована у системі Extra.
Не можуть бути учасниками eXtra:
- фізичні особи;
- наймані менеджери (співробітники) оптових компаній з продажу автозапчастин;
- наймані менеджери (співробітники) СТО або автомагазину, які діють не від імені власника СТО або автомагазину;
- оптові компанії з продажу автозапчастин;
- СТО, автомагазини, інтернет-магазини, автотранспортні підприємства (АТП), власник яких є також власником оптової компанії з продажу автозапчастин;
- мережеві магазини (включаючи мережеві інтернет-магазини);
- роздрібні мережі, які належать оптовим компаніям з продажу автозапчастин.

 

2. Основні положення


2.1.    Програма лояльності eXtra проводиться безстроково
2.2.    Місцем проведення Програми лояльності eXtra  є вся територія України. Програма не діє на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь,  і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
2.3.    Система eXtra  адмініструється і є власністю ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», що знаходиться за адресою: 02152, м. Київ, пр-т П. Тичини, 1В, оф. А701, 7-й поверх.
2.4.    Правила участі у Програмі містять перелік умов необхідних для вступу до Програми та подальшої участі у ній.
2.5.    Виконуючи дії, направлені на приєднання до Програми (пункт 3.1.) та отримання права на придбання Акційного товару у межах Програма, Учасник, таким чином, підтверджує, що він ознайомився з даними Правилами, приймає умови участі у Програма, згоден з ними та зобов'язується їх виконувати.
2.6.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» залишає за собою право вносити зміни та доповнення до Правил, змінювати назву Програми, дизайн, функціональні характеристики, налаштування програмного забезпечення, додавати/видаляти Дилерів за даними яких нарах
овуються Бонуси, про що буде повідомляти Учасників на Сайті http://www.extra-program.com.ua/ через мережу Інтернет або іншим способом. Якщо Учасник продовжує приймати участь у Програмі, вважається, що Учасник приймає зміни та доповнення.
2.7.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» також залишає за собою право додавати/видаляти/змінювати перелік Акційних товарів у Каталозі, кількість Бонусів, необхідних для придбання того чи іншого Акційного товару. Учасник самостійно отримує інформацію про внесені зміни шляхом ознайомлення з дійсною версією Каталогу.
2.8.    У випадку порушення Учасником Правил, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» направляє Учаснику повідомлення щодо характеру порушення та пропозиції щодо вирішення даного порушення Учасником Правил, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» в односторонньому порядку блокує Бонусний рахунок Учасника і виключає його з Програми.
2.9.    Учасник має право отримувати інформацію щодо Програми одним з таких способів:
2.9.1.    на Сайті http://www.extra-program.com.ua/;
2.9.2.    шляхом звернення до контакт-центру за телефоном 0800 50 1777;
2.9.3.    з маркетингових матеріалів, які має Дилер;
2.9.4.    іншим шляхом.
2.10.    Учасник має право отримувати інформацію щодо балансу Бонусного рахунку у Особистому кабінеті на Сайті http://www.extra-program.com.ua/
2.11.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може прийняти рішення щодо зупинки Програми у будь-який час та з будь-якої причини, попередньо повідомивши про це Дилерів та Учасників Програми через Сайт та іншими способами, наприклад, надіславши повідомлення на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  зобов'язується повідомити Дилерів та Учасників Програми, щонайменше за 3 місяці до запланованої дати зупинки Програми. Дане повідомлення має містити умови припинення Програми, а також, крайні строки для придбання Акційного товару в обмін на Бонуси. Останнім місяцем для нарахування Бонусів вважається місяць отримання Учасником повідомлення щодо припинення Програми. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки, нанесені Учасникові через припинення Програми, а також не може бути зобов'язаним виплачувати штрафи та комісії за припинення Програми.
2.12.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не несе відповідальності за не ознайомлення або неналежне ознайомлення Учасників з офіційними Правилами участі в Програмі, а також за надання Учасниками неповних та/або некоректних контактних чи інших даних, необхідних для придбання або отримання Акційного товару. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» має право проводити додаткові Акції шляхом публікації їхніх умов на сайті http://www.extra-program.com.ua/.

 

3. Створення Бонусного рахунку у системі eXtra


3.1.    Учасник може зареєструватися у Програмі, заповнивши реєстраційну форму на Сайті в установленому порядку.
3.2.    Форма заявки на участь у Програмі містить обов'язкові поля, які мають бути заповнені Учасником. Поля, обов'язкові для заповнення позначені * (зірочкою). Інші поля можуть заповнюватися Учасником за бажанням. Заповнюючи реєстраційну форму, Учасник виражає згоду на отримання розсилки від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» (інформаційні повідомлення щодо стану Бонусного рахунку Учасника та щодо його змін, а також щодо Акцій, які проводить ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», а також SMS повідомлення щодо статусу надходження акційного товару на адресу учасника), якщо при цьому він підтверджує свою згоду у момент заповнення форми та не ставить відмітку у графі про відмовлення від її отримання. Учасник зобов'язується надавати у реєстраційній формі правдиву інформацію. Реєстраційна форма, що містить неправдиву інформацію, буде вважатися недійсною, а юридична особа чи фізична особа-підприємець, що заповнювала її не будуть визнані Учасниками Програми.
3.3.    Право зареєструвати Учасника має тільки власник або керівник роздрібного магазину або станції технічного обслуговування що здійснює роздрібну торгівлю автозапчастинами торговельної марки «Bosch», який уповноважений діяти від імені такого магазину або станції технічного обслуговування на підставі відповідних установчих документів. Приймаючи Правила участі у Програмі, особа, що реєструється підтверджує, що вона є власником або керівником роздрібного магазину або станції технічного обслуговування що здійснює роздрібну торгівлю автозапчастинами торговельної марки «Bosch», який уповноважений діяти від імені такого магазину або станції технічного обслуговування та здійснює лише роздрібну торгівлю автозапчастин та дизельних запчастин «Bosch», не є власником компанії-дилера автозапчастин торговельної марки «Bosch», а  також надає однозначну згоду на обробку персональних даних власника, керівника та будь-якого уповноваженого представника, працівника Учасника – з метою виконання Програми та реалізації вимог законодавства. 
3.4.    Якщо Учасник припиняє користуватися Бонусним рахунком, Оператор збереже його персональні дані у системі  не довше, ніж це необхідно для цілей, у яких вони збиралися.
3.5.    Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані в установленому порядку на території України та здійснюють свою діяльність з роздрібного продажу автозапчастин торговельної марки «Bosch» у вигляді роздрібного магазину або станції технічного обслуговування та одночасно є співробітниками компанії-дилера з продажу автозапчастин торговельної марки «Bosch» або їх родичами не можуть приймати участь в програмі лояльності eXtra.

 

4. Правила Нарахування Бонусів


4.1.    У момент реєстрації Учасник погоджується з правом Дилера ( -ів) виключно у рамках Програми передавати ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  інформацію щодо обороту Учасника за звітний період для нарахування бонусів.
4.2.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» нараховує на Бонусний рахунок Учасника Бонуси за закупівлю автозапчастин торговельної марки «Bosch».
4.3.    Відповідно до даних Правил у разі здійснення учасником закупівлі Бонусної продукції у Дилера, зазначеного при реєстрації, уповноважена компанія проводить розрахунок, виходячи з наступних даних:
     
ПартнерБрендРозміщення списку
Бонусної продукції
Умова нарахування балівКількість балів
ТОВ «Роберт Бош Лтд»Bosch (Автозапчастини, окрім Дизельних запчастини та Систем рульового керування)extra-program.com.uaза кожні 1000 грн. у цінах Дилера без ПДВ7
ТОВ «Роберт Бош Лтд»Bosch (Дизельні запчастини)extra-program.com.uaза кожні 4000 грн. у цінах Дилера без ПДВ4
ТОВ «Роберт Бош Лтд»Bosch (Системи рульового керування)extra-program.com.uaза кожні 4000 грн. у цінах Дилера без ПДВ4
ТОВ «Роберт Бош Лтд»Bosch (Діагностичне обладнання, Технічні тренінги та Технічна підтримка Hotline)extra-program.com.uaза кожні 1000 грн. у цінах Дилера без ПДВ7
 
Для певних Учасників програми лояльності eXtra, а саме:
Станцій технічного обслуговування (СТО) мережі Бош Авто Сервіс та Користувачів ESI[tronic] з чинною ліцензією, передбачені підвищені коефіцієнти при розрахунку нарахованих балів:

СТО мережі Бош Авто Сервіс — коефіцієнт 1,25 на суму балів, розраховану за покупки бонусної продукції Bosch,

Користувачі ESI[tronic] — коефіцієнт 1,15 на суму балів, розраховану за покупки бонусної продукції Bosch.
Коефіцієнти не підсумовуються, тобто при наявності декількох ознак - діє максимальний коефіцієнт з двох можливих.

У Бонуси трансформується лише той обіг, який можливо підтвердити документально. У Бонуси трансформується обіг Учасника тільки з тими Дилерами, які були вказані у реєстраційній формі на 00:00:00 першого дня місяця, наступного за місяцем надання інформації щодо обігу (звітним).
Зарахування Бонусів відбувається на підставі статистики продажів, яку надають Дилери до ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  по своїм клієнтам-Учасникам Програми Bosch eXtra. Додатково до положень, перерахованих у п.п. 4.1 - 4.3. даних Правил, Уповноважена компанія має право нарахувати Учаснику Бонуси на Бонусний рахунок за здійснення інших операцій відповідно до правил додаткових Акцій в рамках Програми, умови яких опубліковані на сайті http://www.extra-program.com.ua/, встановленими для усіх Учасників. Інформація щодо правил нарахування додаткових Бонусів розміщується на Сайті, у маркетингових матеріалах та іншим способом доводиться до відома Учасників.
Для участі в Акціях необхідно підтвердження участі. Воно здійснюється шляхом відмітки в графі «Я приймаю умови участі» на сторінці Акції в розділі «Акції» в період дії Акцій. Для кожної Акції потрібне окреме підтвердження участі.Уч
асть у Акціях є безкоштовною.
Всі претензії щодо нарахування балів приймаються на електронну адресу: extra@roi.com.ua. У разі позитивного рішення по претензії відновлення балів можливо за період не більше 3-х місяців, не рахуючи місяця розгляду претензії.
4.4.    Округлення Бонусів, які підлягають зарахуванню на кожний Бонусний рахунок, відбувається у меншу сторону до цілого Бонуса.
4.5.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не несе відповідальність за достовірність даних, які надають Дилери та Учасники.
4.6.    Нарахування Бонусів відбувається у другій половині місяця, наступного за звітним. Перше нарахування Бонусів після старту Програми, зареєстрованим за Правилами Учасникам, буде здійснено у жовтні 2012 р. Таким чином, звітним місяцем буде вересень 2012 р.
4.7.    У випадку отримання від Дилера інформації щодо повернення Учасником до відповідної точки Дилера продукції, придбаної у даній точці Дилера з нарахуванням Бонусів, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  списує з Бонусного рахунку відповідного Учасника кількість Бонусів, нарахованих у зв'язку з придбанням відповідної продукції з використанням Бонусів, який було потім повернуто.
4.8.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»  має право призупиняти Процедуру нарахування Бонусів на період проведення перевірки на предмет розгляду порушень даних Правил, а також на період проведення слідчих дій у випадку виявлення уповноваженими органами ознак шахрайства у діях Учасника.

 

5. Правила Списання Бонусів


5.1.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» списує з Бонусного рахунку Учасника Бонуси у випадку придбання Учасником Акційного товару. Право на придбання конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за умови наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів для придбання такого товару.
5.2.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» здійснює списання Бонусів з Бонусних рахунків Учасників у відповідності до вартості Акційного товару, вказаної у Бонусному еквіваленті.
5.3.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» здійснює Процедуру Ануляції Бонусів на таких підставах:
5.3.1.    Усі бонуси, накопичені у період з 1 квітня до 31 березня, дійсні 2 роки та після закінчення 2 років до 30 березня 23:59:59 відповідного року анулюються 100 відсотків Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку за цей період;
5.3.2.    у випадку виключення Учасника з числа Учасників Програми;
5.3.3.    у випадку якщо Бонуси були нараховані помилково, у тому числі у результаті технічного збою, збою у роботі програмного забезпечення і  т.ін.;
5.3.4.    у випадку якщо нарахування Бонусів виявилося результатом недобросовісних дій Учасника або третьої особи.
5.4.    Ануляція Бонусів, які списуються на підставах, перерахованих у п.5.3., відбувається у такому порядку:
5.4.1.    Для п. 5.3.1.: Учасника буде повідомлено за 3 місяці щодо ануляції Бонусів за допомогою Сайту або іншим способом.
5.4.2.    Для п. 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4.: Учасника буде повідомлено з вказівкою причини ануляції у день ануляції Бонусів за допомогою Сайту або іншим способом.
5.4.3.    Округлення Бонусів, які підлягають Ануляції з кожного Бонусного рахунку, відбувається у більшу сторону до цілого Бонуса.
5.5.    Учасник вправі укладати договір відступлення права вимоги (цесії) відносно Бонусів на користь третьої особи. ТОВ «Роберт Бош Лтд» надає взірцевий договір (зразок) на вимогу Учасника.
 

6. Правила придбання Акційного товару


6.1.    Для отримання Акційного товару Учасник має обрати відповідний Акційний товар з числа Акційних товарів, представлених на сайті або у Каталозі.
6.2.    Право на придбання Конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів, необхідних для придбання даного Акційного товару.
6.3.    Під отриманням Акційного товару мається на увазі його придбання за Акційною ціною (1,20 грн., включно з ПДВ). Оплата здійснюється через відділення банку(-ів) на рахунки, погоджені з організатором Програми.
6.4.    Придбаний Акційний товар відвантажується зі складу організатора або уповноваженої особи організатора та доставляється впродовж 30 днів з моменту отримання організатором заявки на конкретний Акційний товар. Таке відвантаження та доставка здійснюється силами організатора або уповноважених організатором третіх осіб
6.5.    Колір та комплектація доставленого Учасникові придбаного Акційного товару може відрізнятися від вказаного у Каталозі або на Сайті.
6.6.    Якщо з будь-яких причин, що не залежать від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», вказаний Акційний товар не може бути доставленим (наприклад: відповідний Акційний товар знято з виробництва; Акційний товар неможливо придбати на території України; Акційний товар відсутній на складі) організатор залишає за собою право запропонувати аналог обраного Акційного товару, заздалегідь повідомивши про це Учасника.
6.7.    Якщо аналог Акційного товару не може бути доставленим, і не влаштовує Учасника, Бонуси, списані за придбання Акційного товару за Акційною ціною, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника, а Учасник Програми буде повідомлений щодо цього через Сайт або іншим способом.
6.8.    Оплачений Акційний товар надсилається лише на ім'я Учасника і тільки за адресою Учасника, які були вказані під час реєстрації. Отримавши Акційний товар, Учасник, зобов'язаний перевірити цілісність Акційного товару, поставити підпис про отримання товару, вказати ПІБ на супровідних документах.
6.9.    Уся відповідальність за сплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, що виникають у Учасника відповідно до законодавства України, за придбання Акційного товару, лежить на Учасникові.
6.10.   Ні ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», ні треті особи, задіяні у організації Програми, не несуть відповідальність за сплату/несплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, за придбання Акційного товару за Акційною ціною Учасником Програми.
 

7. Правила повернення Акційних товарів


7.1.    Підтверджені, сплачені та доставлені Акційні товари не можуть повертатися з відновленням Бонусів на Бонусному рахунку Учасника за винятком причини, перерахованих у п. 7.2.
7.2.     Акційний товар може повертатися у випадку:
7.2.1.    виявлення браку та інших дефектів Акційного товару під час прийому. Датою прийняття Акційного товару є дата підписання супровідного документу (накладної, акту прийому-передачі);
7.2.2.    пошкодження/поломки Акційного товару під час доставки;
7.3.    У випадках, описаних у п.7.2, Учасник має звернутися до СПК з проханням повернення бракованого Акційного товару з наданням письмових доказів причини повернення. Претензії Учасника, пов'язані з пошкодженням/поломкою Акційного товару, приймаються СПК протягом 3 (трьох) днів з моменту доставки.
7.4.    За бажанням Учасника, за умови обґрунтованого повернення Акційного товару на підставах, передбачених п. 7.2., надсилається заміна бракованого/пошкодженого Акційного товару аналогічним Акційним товаром, або Бонуси, списані за Акційний товар, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника. При цьому, у випадку повернення списаних Бонусів на Бонусний рахунок Учасника, сума виплаченої Акційної ціни компенсується.

 

8. Служба підтримки клієнтів за програмою лояльності (СПК)


8.1.    За умови виникнення питань за Програмою або будь-яких інших труднощів, пов'язаних з використанням Сайту, операціями нарахування/списання Бонусів, доставки Акційного товару, Учасник може звертатися до СПК.
8.2.    В інтересах Учасника та для збереженості даних, що знаходяться у Особистому кабінеті Учасника, перед тим як відповісти на питання Учасника, співробітник СПК може задати представнику Учасника питання для встановлення особи. Якщо встановити особу представника Учасника неможливо, співробітник СПК має право відхилити запит даного Учасника. СПК залишає за собою право вести запис телефонних розмов між СПК та Учасником, про що повідомляє Учасників під час з'єднання з оператором СПК.
8.3.    Учасник може перевірити баланс на своєму Бонусному рахунку тільки через Сайт. Співробітники СПК не вповноважені надавати інформацію про кількість накопичених Бонусів. За умови виникнення суперечливих питань щодо суми накопичених Бонусів необхідно звертатися до організатора у письмовому вигляді за адресою extra@roi.com.ua
8.4.    За умови виникнення спорів щодо виконання замовлення організатор почне розгляд спору тільки за умови пред'явлення Учасником запиту, відправленого з електронної пошти, вказаної під час реєстрації.
 

9. Оновлення контактних даних Учасника


9.1.    Для оновлення контактних даних представник Учасника може самостійно внести нові дані на Сайті в особистому кабінеті в рамках функціоналу Системи eXtra, а саме всю інформацію окрім даних щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів (ідентифікаційний податковий номер) фізичної особи підприємця, або ідентифікаційного коду юридичної особи.
9.2.    Інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів (ідентифікаційний податковий номер) фізичної особи підприємця, або ідентифікаційного коду юридичної особи, представник Учасника може змінити тільки за допомогою представників Організатора, шляхом звернення до служби підтримки клієнтів, або шляхом письмового звернення до організатора за адресою extra@roi.com.ua. Представники організатора змінюють відповідну інформацію тільки у разі її документального підтвердження.
 

10. Отримання інформації


10.1.    Каталог Акційних товарів та Сайт будуть основними джерелами інформації для Учасника. Перелік усіх Акційних товарів, доступних для Учасника, а також їхній зовнішній вигляд та опис будуть представлені у Каталозі, на Сайті та інших джерелах інформації.
10.2.    ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не несе відповідальності за можливі проблеми, пов'язані з практичним використанням Акційних товарів, а також за друкарські помилки різного характеру Фотографії у Каталозі представлені виключно для інформації Учасників. До Акційних товарів додаються лише ті аксесуари, які перераховані у Каталозі (монтажні прилади та приналежності, а також батарейки можуть не входити у набір самого Акційного товару). ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» має право заблокувати замовлення певних Акційних товарів в залежності від їхньої наявності на складі. За особливих обставин ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може повертати Бонуси, списані під час замовлення, назад на Бонусний рахунок Учасника у випадку неможливості здійснення доставки.
10.3.    За допомогою маркетингових інструментів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може проводити кампанії з дослідження своєї бази клієнтів, у ході яких може надсилати Учасникові електронні листи, SMS-повідомлення та повідомлення у месенджері Viber. Якщо Учасник не хоче отримувати розсилку від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та партнерів Програми, йому необхідно відмінити відповідне поле у реєстраційній формі на Сайті. Пізніше Учасник може змінити своє бажання на Сайті або через СПК.